Datum/Zeit Veranstaltung
20. April 2021
19:00 - 20:30
Unterbezirksvorstand
27. April 2021
19:00 - 21:00
AK Energie & Umwelt
11. Mai 2021
19:00 - 21:00
Vorstandssitzung SPD Mainz-Lerchenberg
Bürgerhäuschen Lerchenberg, Mainz
18. Mai 2021
19:00 - 20:30
Unterbezirksvorstand
20. Mai 2021
19:00 - 21:30
AK Finanzen & Beteiligungen
8. Juni 2021
19:00 - 21:00
Vorstandssitzung SPD Mainz-Lerchenberg
Bürgerhäuschen Lerchenberg, Mainz
15. Juni 2021
19:00 - 20:30
Unterbezirksvorstand
13. Juli 2021
19:00 - 21:00
Vorstandssitzung SPD Mainz-Lerchenberg
Bürgerhäuschen Lerchenberg, Mainz
20. Juli 2021
19:00 - 20:30
Unterbezirksvorstand
10. August 2021
19:00 - 21:00
Vorstandssitzung SPD Mainz-Lerchenberg
Bürgerhäuschen Lerchenberg, Mainz
17. August 2021
19:00 - 20:30
Unterbezirksvorstand
14. September 2021
19:00 - 21:00
Vorstandssitzung SPD Mainz-Lerchenberg
Bürgerhäuschen Lerchenberg, Mainz
21. September 2021
19:00 - 20:30
Unterbezirksvorstand
12. Oktober 2021
19:00 - 21:00
Vorstandssitzung SPD Mainz-Lerchenberg
Bürgerhäuschen Lerchenberg, Mainz
19. Oktober 2021
19:00 - 20:30
Unterbezirksvorstand
9. November 2021
19:00 - 21:00
Vorstandssitzung SPD Mainz-Lerchenberg
Bürgerhäuschen Lerchenberg, Mainz
16. November 2021
19:00 - 20:30
Unterbezirksvorstand
14. Dezember 2021
19:00 - 21:00
Vorstandssitzung SPD Mainz-Lerchenberg
Bürgerhäuschen Lerchenberg, Mainz
21. Dezember 2021
19:00 - 20:30
Unterbezirksvorstand
11. Januar 2022
19:00 - 21:00
Vorstandssitzung SPD Mainz-Lerchenberg
Bürgerhäuschen Lerchenberg, Mainz
8. Februar 2022
19:00 - 21:00
Vorstandssitzung SPD Mainz-Lerchenberg
Bürgerhäuschen Lerchenberg, Mainz
8. März 2022
19:00 - 21:00
Vorstandssitzung SPD Mainz-Lerchenberg
Bürgerhäuschen Lerchenberg, Mainz
12. April 2022
19:00 - 21:00
Vorstandssitzung SPD Mainz-Lerchenberg
Bürgerhäuschen Lerchenberg, Mainz
10. Mai 2022
19:00 - 21:00
Vorstandssitzung SPD Mainz-Lerchenberg
Bürgerhäuschen Lerchenberg, Mainz
14. Juni 2022
19:00 - 21:00
Vorstandssitzung SPD Mainz-Lerchenberg
Bürgerhäuschen Lerchenberg, Mainz
12. Juli 2022
19:00 - 21:00
Vorstandssitzung SPD Mainz-Lerchenberg
Bürgerhäuschen Lerchenberg, Mainz
9. August 2022
19:00 - 21:00
Vorstandssitzung SPD Mainz-Lerchenberg
Bürgerhäuschen Lerchenberg, Mainz
13. September 2022
19:00 - 21:00
Vorstandssitzung SPD Mainz-Lerchenberg
Bürgerhäuschen Lerchenberg, Mainz
11. Oktober 2022
19:00 - 21:00
Vorstandssitzung SPD Mainz-Lerchenberg
Bürgerhäuschen Lerchenberg, Mainz
8. November 2022
19:00 - 21:00
Vorstandssitzung SPD Mainz-Lerchenberg
Bürgerhäuschen Lerchenberg, Mainz